top of page
Ramadan Decoratie

Assounah
de moskee in Waregem waar u vieringen kunt bijwonen

Islamitisch nieuwjaar
Universele boodschap
Mandala

Islamitisch nieuwjaar

Het islamitisch nieuwjaar begint op de 1e van Muharram, wat de eerste maand is in de islamitische kalender. Op historisch vlak markeert dit het moment waarop de profeet Mohammed vluchtte van Mekka naar Medina om te ontsnappen aan religieuze vervolging. Deze migratie staat in ons geloof ook bekend als Hijra. 

Boorder
Vrijdagsgebed

Asjoera

Asjoera herdenkt de dag dat God de Israëlieten, geleid door de profeet Mozes, bevrijdde van de tirannie van de farao van Egypte door de Rode Zee te splitsen, waardoor ze veilig konden oversteken. De dag wordt gevierd met vasten en speciale gebeden in moskeeën, om aan te geven dat het een heilige dag is. 

Mawlid an-Nabi vieren
Islamitisch nieuwjaar

Mawlid an-Nabi

Mawlid an Nabi is Arabisch voor de verjaardag van de profeet. Deze dag herdenkt de geboortedag van onze profeet Mohammed vzmh vanwege zijn betekenis in ons geloof. Zo was hij de belangrijkste boodschapper van God die naar de mensheid werd gezonden. In onze moskee brengen we samen de dag door met het overdenken van de leer van de profeet, samen met het eten van een speciale maaltijd. 

Boorder
Eid al-Fitr het verbreken van het vasten

Ramadan

Ramadan is een van de heiligste tijden voor moslims. Het is de maand waarin men gelooft dat de heilige koran uit de hemel werd neergezonden "als een leidraad voor mannen en vrouwen, een richtingaanwijzer en een middel tot verlossing". Tijdens deze maand vasten moslims strikt van zonsopgang tot zonsondergang. Ze mogen overdag niet eten of drinken (zelfs geen water). Vasten is een persoonlijke daad van aanbidding die dichter bij God brengt, maar ook een vorm van spirituele discipline en een middel om mee te leven met de minder bedeelden. 


Het vasten wordt aan het einde van de dag verbroken met gebed en een feestelijke maaltijd die iftar wordt genoemd. Het is gebruikelijk om familie en vrienden te bezoeken na de iftar. Ter gelegenheid van de maand Ramadan organiseren we in onze moskee een extra dienst. Daarnaast worden gedurende de hele maand verschillende gastsprekers (imams) uitgenodigd die de islamitische geloofsgemeenschap aanspreken.


Aan het einde van de Ramadan viert Eid al-Fitr het verbreken van het vasten. Vrienden en families komen samen voor feestelijke maaltijden en wisselen geschenken uit. Er worden ook speciale geschenken aan de armen gegeven. Naar aanleiding van de feestdag wordt in de ochtend een extra dienst georganiseerd in onze moskee Assounah in Waregem. 

Ochtend gebed voor viering van Eid al-Adha
Eid al-Adha

Eid al-Adha

De viering van Eid al-Adha is ter herdenking van profeet Abrahams toewijding aan Allah en zijn bereidheid om zijn zoon Ismail op te offeren. Op het moment van het offer verving Allah Ismail door een ram, die geslacht moest worden in plaats van zijn zoon. Dit bevel van Allah was een test voor de bereidheid en toewijding van Profeet Abraham om het bevel van zijn Heer zonder vragen te gehoorzamen. Daarom betekent Eid-al-Adha het offerfeest. Naar aanleiding van deze feestdag wordt er een extra dienst georganiseerd in de ochtend. 

Boorder

Andere vieringen

Naast de traditionele feestdagen staat onze moskee ook open voor vieringen voor andere belangrijke momenten. Zo is Assounah open voor het inzegenen van een geboorte, van een huwelijk, viering na terugkomst hadj (bedevaart), viering na terugkomst umrah (kleine bedevaart) of voor een viering na bekering ter verwelkoming van de nieuwe broeder of zuster in het geloof. 

Heilige boek Koran

Meer weten over de vieringen van Assounah in Waregem? 

Neem contact met ons op. 

bottom of page