top of page
Bidden voor Allah

De werking van Assounah

Vrijdagsgebed
Hassan II Mosque in Casablanca
Mandala

Dagelijkse of wekelijkse samenkomsten

De vijf dagelijkse gebeden

Moslims bidden vijf maal per dag op vaste momenten. De tijdstippen van aanbidding gebeuren in de vroege ochtend, vervolgens aan het begin van de middag, daarna aan het einde van de namiddag en tot slot op de avond en laat op de avond. Op deze momenten komen alle gelovigen van de gemeenschap samen om het gebed, onder leiding van de imam, gezamenlijk te praktiseren.

mandala

Het vrijdagsgebed

Naast de vijf dagelijkse gebeden is het wekelijkse vrijdaggebed een belangrijk moment in de week. De vrijdag is voor de moslims een spirituele en passieve feestdag. Binnen de islam wordt een gelovige sterk aanbevolen deel te nemen aan het gebed. Voor moslims is het als gemeenschap kunnen verrichten van het vrijdaggebed een teken van religieuze vrijheid.

Elke vrijdag om 13.00u (in de winterperiode) of 14.00u (in de zomerperiode) wordt deze dienst geleid door de imam. Deze dienst duurt ongeveer 1 uur.
 
De twee imams van de islamitische geloofsgemeenschap Assounah begeleiden individueel cursisten in het memoriseren en begrijpen van koranteksten.

mandala
Boorder

Occasionele erediensten

Begrafenis

Begrafenis

mandala

Een van de andere dienstverleningen die door de eredienst wordt verzekerd, zijn de uitvaartplechtigheden. De islamitische uitvaartviering heeft een eigen ritueel waarin de imam een cruciale rol speelt en vaak als eerste contactpersoon aangesproken wordt. Rituele handelingen, liturgische teksten en gebeden vormen voorafgaand en tijdens de uitvaart de basis van een waardige plechtigheid.

Boorder
Begrafenis
Geboorte

Geboorte

mandala

Gemeenschap Assounah kan u ook bijstaan voor de inzegening van een geboorte, een manier voor ouders om dankbaarheid en dank aan Allah te tonen voor de zegeningen van een gezond kind. Familieleden en vrienden komen samen om het kindje welkom te heten in de gemeenschap. Tijdens de inzegening worden gebeden en zegeningen uitgesproken over het kindje.

Boorder
Huwelijk
Trouwringen

Huwelijk

mandala

De Islamitische huwelijksceremonie, ook wel bekend als de Nikah, is een prachtige viering van liefde, toewijding en verbondenheid waarbij deze belofte bezegeld wordt voor Allah en de gemeenschap. De imam leidt de ceremonie en spreekt de traditionele huwelijkspreek uit. De liefde wordt bekrachtigd in het bijzijn van familie en vrienden. Een onvergetelijke herinnering.

Boorder

Individuele begeleidingen

Taken Imam

Bekeerlingen

mandala

De shahada is de hoeksteen van het islamitische geloof. Het is een krachtige verklaring die de eenheid van God bevestigt en Mohammed (vrede zij met hem) erkent als Zijn profeet. Door de shahada op te zeggen, betuigen moslims hun toewijding aan de islam en verbinden ze zich ertoe om volgens de principes van hun geloof te leven. Wilt u zich bekeren tot de islam? De bekeerlingen krijgen van de imam een traject op maat. Deze maakt u wegwijs in de leer van de Koran en de islamitische opvoeding.

Shahada
Shahada

Taken van de imam

De geestelijke leider van onze gemeenschap ofwel de imam staat in voor verschillende taken binnen onze gemeenschap. Zo verzorgt hij zowel de dagelijkse gebeden als het vrijdagsgebed, begeleidt hij bekeerlingen en bemiddelt hij in familiale kwesties. Daarnaast staat hij families bij in geval van een overlijden of een andere gebeurtenis en begeleidt hij groepen door onze werking en religie toe te lichten. De imam zet zich tevens in voor liefdadigheid en werkt samen met andere instanties. 

Boorder
Heilige boek Koran

Meer weten over onze werking? 

Neem contact met ons op. 

bottom of page