top of page
Liefdadigheid

Liefdadigheid, een manier om uw medemens te ondersteunen

Zakat al-Fitr
Universele boodschap
Mandala

Zakat al-Fitr

Moskeeën vormen het hart van het islamitische leven. Ze dienen voor gebeden, voor evenementen tijdens de heilige maand Ramadan, als centra voor onderwijs en informatie en fungeren als plaatsen voor sociaal welzijn. Omdat we als moskee een echte gemeenschap zijn, spelen we een belangrijke rol in de publieke dienstverlening. Zo staat onze moskee open voor het vrijdagsgebed en voor de vertaling voor de jongeren die extra uitleg nodig hebben inzake het geloof. Deze verplichte liefdadigheid dient uitgegeven te worden door het gezinshoofd voor elk gezinslid voor het Eid-al Fitr gebed en bedraagt 7 euro per persoon.

Boorder
Zakat al-Maal

Zakat al-Maalw

Zakat al-Maal is een van de vijf zuilen van de islam en is een verplichte aalmoes die elke moslim jaarlijks moet betalen wanneer de totale som van zijn rijkdom het drempelbedrag nissab=85g* (24 karaat goud) bereikt. Als uw spaargeld ten minste een jaar (islamitisch jaar) lang gelijk of boven dit drempelbedrag is gebleven, hoort u de Zakat al-Maal, 2,5% van het totale bedrag, uit te geven. Dit komt ongeveer overeen met 4160 euro. Als uw spaargeld over een jaar gelijk is aan of groter is dan dit bedrag, moet u de Zakat al-Maal betalen. Dit bedrag wordt weggegeven aan mensen die het minder goed hebben.

Meer informatie over Zakat:

Fidya
Fidya
Mandala

Fidya

Fidya is een aalmoes die moet betaald worden aan iedere moslim die niet kan deelnemen aan de vasten. In ruil moeten ze een aalmoes van 7 euro per dag betalen.

Boorder

Sadaqa

Naast de verplichte aalmoezen kent de islam ook vrijwillige giften. Deze staan bekend als sadaqa en kunnen het hele jaar door worden gedoneerd. Deze aalmoes wordt door onze moskee georganiseerd in samenwerking met de voedselbank. Het rekeningnummer van de moskee: BE81 0910 1817 7324. Even a smile is sadaqa: het is een eenvoudige daad van vriendelijkheid en vrijgevigheid die je aan anderen kunt geven zonder dat het financiële kosten met zich meebrengt.

Heilige boek Koran

Wilt u meer weten over de verplichte liefdadigheid in de islam? 

Vraag ons om informatie of kom langs in onze moskee. 

bottom of page